Select Festival-123.jpg

HET ONDERZOEK

Op vrijdag 23 juli, zaterdag 24 juli en zondag 25 juli organiseren MASS Events, Ruba Events, Select Festival, The House Fabrique Festival, Riverdale Festival en  De Opkomst in nauw overleg met GOUDasfalt, Gemeente Gouda en de omwonenden van GOUDasfalt een testweekend op GOUDasfalt, genaamd Dansen Op GOUDasfalt. De partijen hebben als doel om geluidsbelasting in de nabije omgeving te testen op de 5 meetpunten welke in de hernieuwde voorschriften van Gemeente Gouda genoemd worden. 

Deze meetpunten zijn gebaseerd op de gevelnormen van de huizen in de directe omgeving van GOUDasfalt. Door diverse geluidstechnieken toe te passen in samenspraak met een akoestisch bedrijf en professioneel geluidsbedrijf willen de organisatoren testen op welke manier zij binnen de gestelde normen van de meetpunten kunnen blijven en de buurt zo min mogelijk tot last zijn. Om dit te testen zal er een beoogde opstelling met 3 podia gedurende het weekend komen te staan op GOUDasfalt. Aan de hand van een akoestisch vooronderzoek bepalen we de locaties van deze 3 podia. 

In het weekend worden diverse evenementcategorieën getest. Op vrijdag en zaterdag worden categorie 1 evenementen getest, dit veroorzaakt het meeste geluid. Op vrijdag aan de hand van concerten en op zaterdag zal  een dancefestival worden gehouden. Op zondag wordt een categorie 2 evenement getest aan de hand van een familiefestival met kleinere voorstellingen en lounge area’s. Om optimaal te testen zal er tijdens de evenementen publiek aanwezig zijn. 

Over de drie dagen gaan we meerdere zaken testen:

  • Met welke geluidsopstelling en geluidsniveaus wordt er binnen de geluidsnormen bij de meetpunten gebleven. Dit geldt voor zowel de cat.1 als cat.2 evenementdagen als de uitzonderingen op cat. 1 evenementdagen. De uitzonderingen zijn de evenementen die afwijken op de ‘standaard’ categorie 1 evenementen. Er mag namelijk 1x een evenement met een duur van 10 uur met een hogere gevelnorm plaatsvinden en 2x een evenementdag met een duur van 4 uur met een hogere gevelnorm.

  • Heeft het plaatsen van meerdere podia, en het creëren van meerdere kleine publieksvelden, effect op de geluidsniveaus bij de diverse meetpunten. 

  • Op welke manier en op welk moment wordt er overlast geconstateerd. Door middel van diverse online enquêtes wordt er aan bewoners gevraagd om te reageren op de geluidsproductie. Hierbij zal niet alleen de beleving in de betreffende woningen worden getest, maar is er ook aandacht voor de mate van ervaren van geluidhinder in de tuinen.

Select Festival-66.jpg